Szkoła Muzyczna i SP nr 2 – Modernizacja Roku

W 2009 roku wygraliśmy w konkursie Modernizacja Roku za rewitalizację i remont płyty Rynku w Trzebnicy, później w konkursie tym doceniono zmiany, jakie zaszły w Parku Solidarności, teraz natomiast otrzymaliśmy Dyplom za modernizację obiektów obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014 wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje więc: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków, nowoczesność i technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie owych technik, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

Była to już XIX edycja tego ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

kompleks Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2.jpeg
Przyznany Dyplom potwierdza jakość wykonanej w Trzebnicy inwestycji – zarówno pod względem budowlanym, jak i ze względu na aspekt zachowania ich zabytkowych i historycznych walorów. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna tworzą nowoczesny kompleks edukacyjny w wyjątkowym otoczeniu Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich.

dyplom_modernizac_jaroku_2014.jpeg

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe