Koncert dla dzieci z trzebnickich przedszkoli

W dniu 29.11.2016 roku w auli Gminnej Szkoły Muzycznej odbyła się koncert dla starszaków z trzebnickich przedszkoli. Dzieci po raz kolejny uczestniczyły w koncercie, zapoznając się z utworami różnych epok muzycznych i instrumentami.Artystami byli uczniowie Szkoły muzycznej z klas cyklu dziecięcego jak i młodzieżowego.    


Koncerty prowadzone są w dotychczasowej formule, której zadaniem jest aktywizowanie dziecka  zmiana jego  postawy z odtwórczej na twórczą. Uwzględniany jest przy tym temperament, percepcja dziecka, oraz jego wyobraźnia muzyczna. Koncert pt. „ Tańce polskie i nie tylko” poświęcony został najbardziej popularnym tańcom: kujawiakowi, krakowiakowi, walcowi, menuetowi. Uwzględnione zostały wszelkie formy ruchu: taniec, ćwiczenia i zabawy inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych,  Koncert wymagał również dużej aktywności słuchowo- intelektualnej, ponieważ wprowadzał pojęcia i zjawiska związane z metrorytmiką i  cechami choreograficznymi poszczególnych tańców. Koncerty  pobudzając inwencję dzieci, bazowały na ich naturalnej ekspresji ruchowej i wokalnej. Traktowanie dzieci - nawet w niewielkim stopniu - jako współorganizatorów zajęć, jest dla nich bodźcem do aktywnego uczestnictwa, a poznawanie tajników muzyki staje się interesującą zabawą.

 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe