Rada rodziców

przewodnicząca - Joanna Kasperska

z-ca przewodniczącej  - Sylwia Hrycaj

skarbnik - Anna Davies

Marta Nooitgedagt
Anna Obarska
Anna Franaszek
Edyta Radzio
Grzegorz Błesznowski

 

 

Nr konta Rady Rodziców:  80 9591 0004 5001 0012 0900 0001 - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

Roczna kwota do wpłaty: 150 zł

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe