Gminny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

04 czerwca 2019 roku w auli Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy, w godzinach 10:00- 12:30, został przeprowadzony Konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeździe Wielkim

• Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeździe Wielkim

• Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy im. Marii Konopnickiej

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy im. gen. Leopolda Okulickiego

• Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku

• Szkoła Podstawowa w Masłowie

Odpowiedzi były oceniane przez jury - nauczycieli teorii w Szkole Muzycznej - przewodniczącą jury i pomysłodawczynię konkursu panią Annę Łopatkę oraz panie Beatę Krzeciessę i Paulinę Cynkar. W I etapie uczniowie (zgodnie z regulaminem) odpowiadali według ustalonej kolejności, jedna drużyna po drugiej.W II etapie drużyny odpowiadały według kolejności zgłoszeń, co wprowadziło wyraźny element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami i podwyższyło poziom emocji. W obydwu etapach znalazły się zarówno pytania otwarte, zamknięte jak i o charakterze muzycznym.Zmagania konkursowe śledzili pedagodzy oraz koledzy i koleżanki z w/w placówek. Po wyczerpaniu pytań - w trakcie przerwy - niezbędnej do podliczenia punktów i ustalenia kolejności laureatów - zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu nauczycieli GSM - pani Justyny Maciejewskiej (fortepian) i pana Mateusza Boducha (saksofon). Po podliczeniu punktów okazało się, iż pierwsze miejsce (38 pkt) uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, drugie miejsce (15 pkt) uzyskała drużyna z Gimnazjum w Ujeździe Wielkim, a trzecie miejsce (12 pkt) otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ujeździe Wielkim. Wydarzenie zakończyło rozdanie przez Panią Dyrektor Teresę Łuc nagród ufundowanych przez pana Burmistrza Marka Długozimę oraz dyplomów uczestnictwa dla młodzieży i ich opiekunów.

 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe