Zwycięstwo chóru

W sobotę - 09 listopada 2019 r. - chór Cantores Minores Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy wziął udział w II Wielkopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu. Organizatorem imprezy był Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr, współorganizatorami byli Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Dom Kultury w Rawiczu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Narodowego Forum Muzyki oraz Starosty Rawickiego.
Konkurs z założenia adresowany jest do różnych grup wiekowych i ma na celu obok upowszechniania walorów artystycznych polskich pieśni patriotycznych również integrację międzypokoleniową oraz transfer wzorców kulturowych.
Komisja konkursowa w składzie:
1. prof.dr hab. Piotr Baron - pedagog, dyrygent i Dziekan Wydziału Jazzu w PWSZ w Nysie - przewodniczący jury
2. mgr Jerzy Wojtaszek - pedagog, dyrygent chóralny, dyrektor artystyczny PZChiO w Ostrowie Wielkopolskim
3. mgr Andrzej Słowikowski - pedagog, dyrygent, kompozytor, nauczyciel PSM I st. w Lubinie
po wysłuchaniu 11 zespołów (w tym zespołów dziecięcych i młodzieżowych, chórów dorosłych oraz zespołów ludowych), biorąc za podstawę zapisy regulaminu przyznała chórowi Gminnej Szkoły Muzycznej I miejsce.
Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę: czystość intonacji, harmonię, kulturę dźwięku, motorykę-rytm, dynamikę, frazowanie, retorykę-artykulację słowną i muzyczną, dobór i zróżnicowanie repertuaru oraz jego wartość artystyczną.
Chór Cantores Minores został wyróżniony nagrodą specjalną za ciekawą, przemyślaną interpretację każdego z utworów.
Chórzyści wykonali dwa utwory:
1. Maki (sł. Kornel Makuszyński, muz. Stanisław Niewiadomski)
2. Dla niepodległej szli (sł. i muz. Monika Brewczak, opracowanie Beata Krzenciessa) solo: Julia Bundziów, Magdalena Balaszczuk, Iona Nagy, Mateusz Łuszczyński, Jakub Woźniak, Antoni Krasowski oraz Mikołaj Krzak - werbel.
Zespół został przygotowany i poprowadzony przez Panią Beatę Krzenciessa - dyrygent chóru, a przy fortepianie zespołowi akompaniowała Pani Agata Grudzień.

 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe