Zwycięstwo naszego chóru na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym

W dniach 6-8 grudnia 2019 roku Chór CANTORES MINORES Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy wziął udział w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra w Cieszynie. 
Młodzi chórzyści przygotowali niezwykle ambitny i wymagający program:
1. Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu (Psalm 29) - muzyka M. Gomółka, opr. W. Sołtysik
2. Pater Noster - ar. N. Blacha
3. Modlitwa do Bogarodzicy - sł. K. K. Baczyński, muz. J. Świder
4. Zahuczały góry (śląska melodia ludowa) - J. Hadyna
5. W mojem ogródecku (pieśń ludowa z Lubelskiego) - opr. T. Szeligowski
6. Proszę pani - sł. E. Jażdżewska-Goldsteinowa, muz. A. Hundziak
7. Don’t Stop Me Now (z rep. zespołu Queen/Freddie Mercury) - ar. M. A. Brymer

W skład jury festiwalu wchodzili wybitni muzycy oraz dyrygenci:
- prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski - Akademia Muzyczna w Łodzi
- prof. dr hab. Zoran Stanisavjlević - Professor at Faculty of Arts in Niš, University of Niš (Serbia)
- prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
- prof. dr hab. Marcin Wawruk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek - Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Przesłuchania konkursowe odbywały się w Sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie. 
Jury, po wysłuchaniu około 400 chórzystów, ogłosiło wyniki przesłuchań podczas Koncertu Laureatów, w którym chór naszej szkoły miał zaszczy wystąpić!

Chór Gminnej Szkoły Muzycznej CANTORES MINORES z Trzebnicy został doceniony i nagrodzony aż trzeba nagrodami:
1. został ogłoszony ZWYCIĘZCĄ W KATEGORII CHÓRÓW DZIECIĘCYCH!!!
2. NAGRODĄ SPECJALNĄ, ZA RADOŚĆ MUZYKOWANIA - PUCHAREM PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
3. ZŁOTYM DYPLOMEM 
Koncert laureatów miał miejsce w Kościele Jezusowym w Cieszynie. 
Podczas zmagań konkursowych chórowi akompaniowała Pani Małgorzata Romanek-Pęciak.

Poza zobowiązaniami festiwalowymi odbyły się również warsztaty chóralne z prof. dr hab. Aleksandrą Paszek-Trefon z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Pod okiem Pani Profesor kształciła się dyrygent chóru naszej szkoły - Beata Krzenciessa. 
Pani Aleksandra przeprowadziła z młodymi chórzystami zajęcia - przekazała im swoje wskazówki oraz ciekawe pomysły. Pogratulowała również zespołowi oraz jego dyrygentce niezwykle wysokiego poziomu artystycznego. 

Gratulujemy chórowi i jego dyrygentce ogromnego sukcesu i życzymy kolejnych, równie prestiżowych osiągnięć!

 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe