Koncert solfeżowy - II etap

W dniu 28.02.2020 roku w sali Gminnej Szkoły Muzycznej I st. w Trzebnicy, w godzinach 19:00-20:30, został przeprowadzony II etap Konkursu Solfeżowego.

W konkursie wzięło udział 6 laureatów I etapu Konkursu Solfeżowego z klas IV-VI cyklu dziecięcego oraz II-IV cyklu młodzieżowego.

Ćwiczenia były oceniane przez Jury (nauczycieli teorii Gminnej Szkoły Muzycznej).

Każdy z uczestników wykonał 3 ćwiczenia: melodyczno-rytmiczne (przygotowane samodzielnie), melodyczno-rytmiczne (a vista) i rytmiczne (a vista).

W wyniku przeprowadzonych przesłuchań została wyłoniona następująca kolejność:

w grupie I -klasa IV c.6 i II c.4

I miejsce - Diana Cel (klasa IV c.6)

II miejsce- Franciszek Biernat (klasa IV c.6)

 

w grupie II - klasa V c.6 i III c.4

I miejsce - Daria Nooitgedagt (klasa III c.4)

II miejsce - Michał Kasperski (klasa V c.6)

III miejsce - Sylwia Nooitgedagt (klasa III c.4)

 

w grupie III - klasa VI c.6 i IV c.4

II miejsce- Marta Biernat klasa VI c. 6

 

Na zakończenie konkursu Jury rozdało dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę

 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe