Informacja dla rodziców - zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Pragnę poinformować, że w obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Państwem i uczniami w szczególności za pomocą dostępnych technologii informatycznych, poczty elektronicznej jak również przez stronę szkoły oraz portal społecznościowy Facebook. Podstawą pracy zdalnej będzie komputer bądź telefon oraz dostęp do internetu. Dzięki temu zajęcia szkolne będą prowadzone online.

Od środy 25 marca uczniowie będą otrzymywać zadania i ćwiczenia   do wykonania w domu. Podczas nauczania zdalnego nauczyciele mogą wykorzystywać programy jak: WhatsApp, Messenger, Skype, poczta e – mail oraz jeśli jest możliwość prowadzić zajęć w czasie rzeczywistym dzięki programom do video rozmowy.

Udostępniliśmy wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.arpeggie.com
Platforma e-learningowa zawiera profesjonalne lekcje video dla uczniów klas skrzypiec.

Proponujemy, aby dzieci zajmowały się tym w godzinach nauki szkolnej Zależy nam, aby był to czas wykorzystany na tzw. naukę zdalną z wykorzystaniem komputera. W związku  ze zdalnym nauczaniem,  zależy nam na tym, aby nasi uczniowie byli również bezpieczni w sieci.    Drodzy uczniowie! Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł. Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub osobistymi informacjami.

Zachęcamy do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość.  Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. 

Materiały do nauczania online:

Dbajmy o siebie, przestrzegajmy wszelkich zaleceń dotyczących naszego zdrowia.

Teresa Łuc - Dyrektor

  • 19-03-2020 17:10

    Nauczanie zdalne

    Informacje od nauczycieli dla uczniów w związku z tymczasowym zamknięciem szkół.

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe