Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że Gminna Szkoła Muzyczna I st. w Trzebnicy  rozpoczyna nowy rok szkolny od 1 września w nauczaniu stacjonarnym, o zaostrzonym reżimie sanitarnym związanym z epidemią COVID-19. Na teren szkoły mają wstęp tylko i wyłącznie uczniowie oraz pracownicy; wyjątek stanowi rodzic ucznia klasy 1 GSM I stopnia w okresie adaptacji ucznia, w czasie indywidualnych zajęć z instrumentu oraz rodzic, który ustalił wcześniej swoje spotkanie z pracownikiem szkoły (należy zgłosić ten fakt na portierni celem weryfikacji). Przy wejściu do szkoły bezwzględnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Rodzic/opiekun powinien posiadać indywidualną ochronę nosa i ust w momencie wejścia na teren placówki – przedsionek szkoły (przyprowadzając i zabierając dziecko). W tym szczególnym czasie prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie dystansu społecznego w stosunku do pracowników.

Uczeń w pierwszym dniu nauki oddaje podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (lub samodzielnie wypełnione w przypadku ucznia pełnoletniego) jednorazowe oświadczenie przekazane uczniom przez nauczyciela przedmiotu głównego. Wydruki oświadczenia są również do pobrania na stronie szkoły i portierni.

PDFOświadczenie rodzica wrzesien.pdf
PDFProcedury bezpieczenstwa wrzesień.pdf
 

 

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe