Aktualności

 • W związku z podjęciem przez Rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego powrócą tylko uczniowie ogólnokształcących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej.

  W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. 

  Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 18 stycznia 2021 r. Pragnę poinformować, że nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Państwem i uczniami w szczególności za pomocą dziennika elektronicznego Mobireg i dostępnych technologii informatycznych. 

  Informuje również o zawieszeniu w tym terminie zajęć klasy przygotowującej. 

  Teresa Łuc - dyrektor GSM I st.

 • Serdecznie zapraszamy do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy!

 • 06-12-2020 19:45

  Mój pierwszy e-koncert

  Zapraszamy do obejrzenia pierwszego e-koncertu w wykonaniu uczniów Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Perkusji :)

   

 • W dniu 19 października 2020 r. w auli Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy odbył się II Szkolny Konkurs “Miniatura wiolonczelowa samodzielnie przygotowana”. Celem konkursu było zainteresowanie młodych wiolonczelistów miniaturą wiolonczelową, zwrócenie uwagi na znaczenie rozwoju muzykalności w kształtowaniu osobowości muzycznej w pierwszym etapie nauczania gry na wiolonczeli.

 • 26-10-2020 08:14

  Komunikat dla rodziców

  Drodzy Rodzice,


  Uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych 
  z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych.
   
  Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. Pragnę poinformować, że w obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Państwem i uczniami w szczególności za pomocą dziennika elektronicznego Mobireg i dostępnych technologii informatycznych. 

  Informuje również o zawieszeniu w tym terminie zajęć klasy przygotowującej i przełożeniu zaplanowanych uroczystości na inny termin.

  Teresa Łuc 
  Dyrektor Gminnej Szkoły Muzycznej I st. w Trzebnicy

 • Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy o naszym Patronie - prof. Edmundzie Kajdaszu. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy Trzebnica - Marek Długozima

 • 18-10-2020 11:41

  Dzień Nauczyciela

  W dniu Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz Gminy Trzebnica - Pan Marek Długozima wręczył nagrody specjalne za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej wyróżnionym nauczycielom naszej Szkoły.

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe